fbpx

บริจาคตู้ปันสุข

บริจาคชั้นวางของและตู้กดน้ำ ให้รร.สามัคคีวิทยา 2

บริจาคสิ่งของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว

บริจาคน้ำดื่มสตาร์และแอลกอฮอล์ สู้โควิด19

เพราะคนไทยไม่เคยทิ้งกัน น้ำดื่มสตาร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือ โรงพยาบาล บางกรวย 2 บริจาคน้ำดื่มสตาร์และแอลกอฮอล์ สู้โควิด19 ไปพร้อมๆ กับคนไทยทุกคน

HSP Together 2019 โครงการ แต้มสีเติมฝัน แบ่งบันเพื่อน้อง

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  ได้ทำกิจกรรมให้กับทางโรงเรียนสามัคคีวิทยา หมู่ 6 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ในวันพฤหัสบดีที่19 กันยายน 2562

HSP Together 2018​

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น ให้กับทางโรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ จ.ตาก และอนามัยใกล้เคียง

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561