Design by Yourself

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. เลือกขนาดขวดน้ำ
  2. เลือกสีฝา
  3. เลือกสีฉลาก
  4. เพิ่มโลโก้และ ข้อควาามตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
  5. Dowload รูปเป็นไฟล์ jpg พร้อมกรอกข้อมูล
    และส่งไฟล์แนบตาามด้านข้าง

OEM